Autor Administrator


artreterapia
Warsztaty arteterapii prowadzone w Stowarzyszeniu mają formę grupową zróżnicowaną wiekowo. Grupowa forma zajęć wnosi nowe możliwości w pracy terapeutycznej z dziećmi, co ma szczególne znaczenie w ich rozwoju społecznym, poznawczym […]

ArteterapiaTerapia z udziałem psa (w Polsce także pod nazwami kynoterapia lub dogoterapia – metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. […]

Dogoterapia

Artreterapia - projekt
Realizacja zadania publicznego Powiatu Poznańskiego Priorytet: POMOC SPOŁECZNA Tytuł zadania: ARTETERAPIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZANSĄ DLA ICH ZDROWIA I ROZWOJU TERMIN: 1 lipca – 30 listopada 2015 Zakłada przeprowadzenie 28 warsztatów […]

Arteterapia