Integracja Sensoryczna SI


SI czyli przetwarzanie bodźców sensorycznych to skomplikowany proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk; układ przedsionkowy odbierający ruch; czucie ciała, czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok i słuch), następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

TERAPIA SI POMAGA DZIECIOM, KTÓRE:

 • doświadczają trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią)
 • mają problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności
  z utrzymywaniem równowagi)
 • nie lubią się uczyć (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest „leniwe”, o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę)
 • są nadmiernie ruchliwe, mają kłopoty z koncentracją uwagi
 • cierpią na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD
 • są zbyt spokojne, powoli wykonują codzienne czynności
 • są nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce – wzrokowe, słuchowe, dotykowe
 • są nadwrażliwe na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna)
 • doświadczają trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienia rozwoju mowy)