Arteterapia

Artreterapia - projekt

Realizacja zadania publicznego Powiatu Poznańskiego

Priorytet: POMOC SPOŁECZNA

Tytuł zadania: ARTETERAPIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZANSĄ DLA ICH ZDROWIA I ROZWOJU

TERMIN: 1 lipca – 30 listopada 2015

Zakłada przeprowadzenie 28 warsztatów wymiarze 1,5 h dla dwóch grup wiekowych podopiecznych.

Podstawowymi elementami terapii będzie arteterapia i muzykoterapia. planujemy w terminie realizacji przeprowadzić 14 spotkań – arteterapii z elementami dramy i działań plastycznych oraz 14 spotkań muzykoterapii oraz w formie wyjazdu na wycieczki Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Zakładamy w realizacji zadania udział naszych młodych, sprawdzonych wolontariuszy, którzy będą dbać o bezpieczeństwo i komfort naszych podopiecznych.

Zajęcia będą organizowane w formie integracyjnej. Będziemy korzystać z pracy wolontariuszy – wśród których znajdują się studenci ASP i wydziału pedagogicznego UAM , uczniowie gimnazjów i liceów oraz osoby dorosłe.

ARTETERAPIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZANSĄ DLA ICH ZDROWIA I ROZWOJU