Letnie warsztaty rehabilitacyjno – terapeutyczne 2021r.


Letnie warsztaty rehabilitacyjno – terapeutyczne 2021 – odbyły się dzięki owocnej współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Powiatem Poznańskim, Gminą Pobiedziska oraz firmą Pepco Poland.

Czas wypoczynku pomagały ciekawie organizować firma Music Production, która była  odpowiedzialna za zajęcia muzykoterapii, genialnie prowadzone przez znaną artystkę Panią Halinę Benedykt .

Firma Od Juniora Do Seniora z którą współpracujemy od wielu lat, była  odpowiedzialna za indywidualne zajęcia fizjoterapii i gimnastykę.

Opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka Iwona Łuczak, która również od wielu lat czuwa nad bezpieczeństwem i zdrowiem naszych podopiecznych w czasie warsztatów i wyjazdów.

Odwiedziła nas również, Policja z Pobiedzisk, która wsparła nasze zajęcia pouczającą pogadanką na temat ogólnego bezpieczeństwa oraz zaprezentowała możliwości wozu policyjnego – co sprawiło  wiele radości uczestnikom warsztatów.

Zajęcia pedagogiczne i arteterapeutyczne  prowadzone przez Panią Elżbietę Ołtarzewską i Panią Katarzynę Płoską doskonale uzupełniały się z wycieczką do Wrocławskiego ZOO i Afrykarium, która była uwieńczeniem letnich warsztatów.

Dzieci najpierw poznawały teorię i  ciekawostki z miasta Wrocław oraz uczyły się o dzikich zwierzętach. Wszystkie wykonywane prace krążyły wokół  tej tematyki.

Na zakończenie warsztatów odbył się koncert, gdzie uczestnicy  zaprezentowali przygotowane  pod okiem Pani Haliny Benedykt utwory muzyczne.

Podopieczni i wolontariusze mieli dobry czas, interesujące zajęcia oraz dużo przyjemności – zresztą myślę, że zdjęcia mówią same za siebie: widać uśmiech, zaangażowanie, zżycie się, odpowiedzialność, wspólnotę i przyjaźń , a to przecież w życiu najważniejsze.

Wszystkim, którzy się do powstania  tego wydarzenia przyczynili – z serca dziękujemy.