Roczne archiwa: R
Dnia 27 września uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez fundację „APJA” projekt „Woła nas świat”- szkolenie żeglarskie. Program współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego. Zostaliśmy przeszkoleni m.in. jak splatać węzły żeglarskie,poznaliśmy podstawowe terminy […]

Szkolenie żeglarskie!
29 sierpnia zostaliśmy zaproszeni przez p. Szymona Błażka na „Rejs po Warcie”. 1,5 godzinna przygoda statkiem dla naszych podopiecznych była czymś nowym,nowym doświadczeniem. Wrażenia jakie doznali na pewno pozostaną w […]

Rejs po Warcie!