Rytmika


RYTMIKA

Ćwiczenia rytmiczne prowadzą do ścisłego skojarzenia ruchu z muzyką i w związku z tym doprowadzają do opanowania ruchowego, kształcą świadomość muzyczną, spostrzegawczość, siłę woli, szybkość orientacji oraz umiejętność pracy zespołowej, a także wdrażają do świadomego opanowania całego aparatu ruchowego. W słuchowym utrwalaniu wartości rytmicznych ogromną rolę spełnia mowa,traktowana jako element muzyki.

Ćwiczenia te nie tylko usprawniają fizycznie, ale także pomagają przełamać bariery psychiczne.