Rytmika!


5 września wznowione zostały zajęcia z p. Natalia to zawsze duża dawka endorfin.  Rytmikoterapia w ostatnim czasie stała się jedną z coraz częściej stosowanych form muzykoterapii aktywnej. Ogromny zakres wykorzystania rytmiki jako formy terapii i rehabilitacji jest możliwy dzięki połączeniu muzyki z ruchem fizycznym. W tym szczególnym zestawieniu muzyka jest czynnikiem, który angażuje i podporządkowuje ruch, który z kolei pomaga w percepcji muzyki. Takie połączenie wpływa na pełniejsze przeżycia emocjonalne podczas sesji terapeutycznej, przyczyniając się do większego zaangażowania w działania terapeutyczne.