Zajęcia z wypalarką!


Takie warsztaty są dobrą okazją do wyłączenia myślenia analitycznego a poszukiwania kompozycji, swobody, wyobraźni, znalezienia własnych sposobów na szukanie aktywności twórczej.