Stowarzyszenie


Stowarzyszenie założyliśmy w 1994 roku.
Powstało z inicjatywy rodziców dotkniętych przez los chorobą dziecka oraz osób zainteresowanych niesieniem pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Nasze Stowarzyszenie rozwija się, chęć dotarcia z pomocą najmłodszym, nastawienie na wczesną interwencję sprawia, iż z roku na rok przybywa nam nowych podopiecznych.
Ideą Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy, zarówno dzieciom jak i ich rodzinom. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na sytuacje niepełnosprawnych i ich problemy w lokalnej społeczności.

Dzięki życzliwości i zrozumieniu wielu osób: władz samorządowych, darczyńców, wolontariuszy rozszerzamy naszą działalność. Stwarzamy nowe możliwości rozwoju, nowe rodzaje zajęć, współpracujemy z wieloma instytucjami. od 2003 roku realizujemy zadanie publiczne Gminy Pobiedziska, od kilku lat także podejmujemy się realizacji zadań publicznych powiatu poznańskiego i urzędu wojewódzkiego.

Naszą działalność w dużej mierze opieramy na pracy społecznej członków i Zarządu Stowarzyszenia.

Odbiorcą naszych bezpośrednich działań są osoby  niepełnosprawna z terenu miasta i gminy oraz ich rodziny, wspieramy także rozwój małych dzieci, które mają wskazania do interwencji terapeutycznej, bądź rehabilitacyjnej.

Nasza siedziba znajdowała się od 1994 do 2015 roku w budynku Przedszkola ”Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach. Siedziba powstała dzięki zaangażowaniu mieszkańców zaprzyjaźnionego z Pobiedziskami holenderskiego miasta Haaren. Holendrzy przekazali dla Stowarzyszenia podstawowy sprzęt rehabilitacyjny. Dzięki, któremu od lat prowadzone są, przez doświadczonych specjalistów, zajęcia rehabilitacyjne. W 2009 roku, dzięki pozyskanym funduszom od Kompanii Piwowarskiej oraz ze środków 1% opp zakupiliśmy dwa stoły rehabilitacyjne oraz laptop i oprogramowanie do prowadzenia zajęć logopedii. Oprócz gabinetu rehabilitacyjnego w siedzibie Stowarzyszenia działał gabinet logopedyczny. Zajęcia z rehabilitacji ruchowej oraz masaże odbywały się trzy razy w tygodniu, terapia logopedyczna dwa razy w tygodniu.

Od 2007 do 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia Przedszkole „Wesołe Skrzaty” prowadziło  oddział integracyjny, obecnie prowadzony  winnych salach Przedszkola  z którego korzystają, obok dzieci zdrowych, podopieczni naszego Stowarzyszenia w wieku przedszkolnym. W ramach współpracy

Niepełnosprawni mają możliwość korzystania z hipoterapii  w ośrodku prowadzonym przez Fundację Patria w Skrzetuszewie

Odpowiadamy na potrzeby naszych podopiecznych. Organizowaliśmy, dzięki współpracy z nauczycielami, którzy prowadzili zajęcia pedagogiczne z zakresu matematyki, plastyki i umuzykalnienia. Dzięki temu pomagamy i ułatwiamy dzieciom w wieku szkolnym opanowanie wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach.

Od 2009 do stałej oferty terapeutycznej dołączyła biblioterapia oraz zajęcia arteterapii –  w postaci zajęć plastycznych, muzykoterapii i dramy

Bierzemy udział w imprezach integracyjnych i sami je organizujemy. Corocznie zapraszamy mieszkańców  na festyn Razem niesiemy szczęście. Dla podopiecznych, przyjaciół Stowarzyszenia organizujemy spotkanie opłatkowe. Ponadto organizujemy ferie i letni wypoczynek – warsztaty rehabilitacyjno-terapeutyczne.

15 grudnia 2015, dzięki olbrzymiemu wysiłkowi logistycznemu Stowarzyszenia – przy wsparciu darczyńców, sponsorów, pomocy logistycznej Gminy Pobiedziska i Powiatu Poznańskiego powołaliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach.

Obecnie działalność prowadzimy w wynajętym na 10 lat lokalu, który zaadaptowaliśmy do potrzeb WTZ oraz działań rehabilitacyjno-terapeutycznej o pow. 300 m2 w Pobiedziskach – przy ul. Mieszka I/5.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Prezes- Milena Zagrodnik – Urbaniak

Wiceprezes – Joanna Waszak

Sekretarz – Małgorzata Szulc

 

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Janusz Szofiński (Przewodniczący)

Ewa Łagodzińska

Gabriela Walczak