Zajęcia dramy!


Warsztaty z p.Grażynką Wydrowską głównie mają na celu:

  • uczenie stawiania granic, odmawiania,
  • przełamywania nieśmiałości,
  • uczenie radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  • uczenie nawiązywania kontaktów,
  • umiejętności wyrażania swoich uczuć,
  • umiejętności wytyczania celu,
  • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie odpowiedzialności,
  • wyszukiwania zainteresowań, własnych możliwości i predyspozycji,
  • uczenie tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
  • uczenie współpracy i współdziałania.

Podopieczni z radością uczestniczą w tych zajęciach.