Zajęcia dramy!


3 marca na zajęciach dramy tematem przewodnim były odczucia i emocje. Uczestnicy terapii przynieśli swoje zdjęcia z przed lat i opowiadali o swoich emocjach,które towarzyszyły im w danym czasie. Emocje to silne odczucia o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu,strachu).
„Myśląc pozytywnie, przyciągasz pozytywne zdarzenia”.