Nasza codzienność!


Warsztaty Terapii Zajęciowej mają na celu rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej. Nasi Uczestnicy przygotowywani są do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, a także poprzez poprawę kondycji fizycznej i psychicznej. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej aktywnie spędzają każdy dzień. Codziennie uczą się nowych umiejętności zarówno społecznych, jak i zawodowych. Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii.