Arteterapia

artreterapia

Warsztaty arteterapii prowadzone w Stowarzyszeniu mają formę grupową zróżnicowaną wiekowo.

Grupowa forma zajęć wnosi nowe możliwości w pracy terapeutycznej z dziećmi, co ma szczególne znaczenie w ich rozwoju społecznym, poznawczym oraz emocjonalnym. W odróżnieniu od pracy indywidualnej, w grupie dzieci są w interakcji nie tylko z prowadzącym, ale także ze sobą i wolontariuszami.

Wypływają z tego liczne korzyści.

  • W sferze społecznej to przede wszystkim nabywanie i ćwiczenie umiejętności komunikacji z rówieśnikami (werbalnej i niewerbalnej). Grupa jest miejscem, gdzie za pośrednictwem dramy, muzyki, ruchu czy rysowania ćwiczy się konkretne umiejętności jak słuchanie innych, proszenie o pomoc, asertywność, komunikacja za pośrednictwem ciała. Rozwija się także otwartość i wrażliwość na innych. Na warsztacie jest też możliwość testowania nowych zachowań w atmosferze bezpieczeństwa – wzajemnej akceptacji, zrozumienia, otwartości. Często „na zewnątrz” jest to dużo trudniejsze, zwłaszcza dla osób nieśmiałych.
  • Poprzez bycie w grupie kształtuje się u dziecka obraz siebie oraz obraz innych ludzi.
  • Dzięki ćwiczeniom, w których dzieci otrzymują informacje na swój temat od innych, a także dzięki samoobserwacji swoich zachowań w grupie buduje się obraz siebie. Proces ten jest szczególnie ważny w adolescencji, ale trwa już od najmłodszych lat. Dzieci przekonują się np. że potrafią być pomocne dla innych, że są lubiane i za co są lubiane. Jednocześnie budują obraz innych – nabierają zaufania i uczą się, że można liczyć na innych ludzi.
  • W grupie otrzymuje się także korzyści emocjonalne. Dzieci doświadczają zainteresowania ze strony innych, czują się akceptowane, doceniane. Widzą też, że nie są wyobcowane w swoich problemach i mogą wspólnie z innymi dobrze się bawić.
  • W dążeniu do powyższych korzyści nie wystarczy sam fakt, że zajęcia odbywają się w formie grupowej. Przede wszystkim osiąga się je poprzez ćwiczenia uwzględniające interakcje między uczestnikami. Stosowanie arteterapii jest tylko jednym z możliwych sposobów pracy nad omówionymi celami. Za jej wykorzystywaniem przemawia fakt, że dzieci mają możliwość wyrażania tego, co czują i myślą w dostępny, bezpieczny i przyjemny dla nich sposób.

Olga Dziurłaj

Zajęcia z arteterapii odbywają się w każdą sobotę od 10.30 do 13.30 w siedzibie naszego stowarzyszenia.