Malarstwo!


Arteterapia to leczenie przez sztukę. Termin „arteterapia” składa się z dwóch części, co mówi, że jest to działanie bazujące na dwóch równoważnych elementach: sztuce (twórczości) i terapii. Uczestnicy arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych. Głównym celem arte jest umożliwienie dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między osobą uczestniczącą a dziełem. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną.

Malarstwo
Malowanie farbami plakatowymi, akwarelą, witrażowymi, olejnymi, farbami do szkła lub tuszem kreślarskim.