Szkolenie żeglarskie!


Dnia 27 września uczestniczyliśmy w szkoleniu organizowanym przez fundację „APJA” projekt „Woła nas świat”- szkolenie żeglarskie. Program współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Zostaliśmy przeszkoleni m.in. jak splatać węzły żeglarskie,poznaliśmy podstawowe terminy żeglugowe. Nie obyło się też bez alarmów żeglarskich- dzwonkiem! Najbardziej naszym podopiecznym spodobało się pozdrowienie żeglarskie -Żeglarzu-AHOJ! No to AHOJ!