Biblioterapia


BIBLIOTERAPIA
Biblioterapia jest zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książek  prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych.  Bez względu na to, jaki rodzaj książek wybierzemy, utwory te powinny być optymistyczne, mają utwierdzać w przekonaniu, że nie wolno się załamywać, że do końca człowiek jest odpowiedzialny za swój los i, że warto cieszyć się każdą chwilą. Podstawowa różnica między czytaniem zwykłym, a czytaniem terapeutycznym tkwi w intensywności przeżywania. Czytając, uczestnik biblioterapii identyfikuje się z bohaterem, wydarzeniami i ideami przedstawionymi w tekście, a odnosząc swoją własną sytuację do przedstawionej w literaturze, angażuje się emocjonalnie w fabułę. Sprzyja to uwalnianiu stłumionych emocji, a towarzysząca zajęciom dyskusja, pozwala na wyrażanie uczuć i myśli.

GŁÓWNE CELE BIBLIOTERAPII :
✗ pomaga pokonać problemy,
✗ podaje wzorce zachowań i nadaje im znaczenie,
✗ koryguje emocjonalnie zaburzone zachowania,
✗ integruje osoby niepełnosprawne,
✗ wzmacnia poczucie własnej wartości,
✗ akceptuje siebie i własną sytuację,
✗ zmniejsza strach, lęk, stres, łagodzi agresję,
✗ wzmacnia motywację do uczenia się,
✗ pomaga w uaktywnianiu siebie,
✗ pomaga w procesie rozwoju,
✗ pomaga samotnym, nieśmiałym, mało aktywnym.