1% – POMÓŻ NAM POMAGAĆ!

1% - KRS 0000132851

Jako organizacja pożytku publicznego od 2009 roku jesteśmy uprawnieni do pozyskiwania 1% podatku.

Podatnicy, składający zeznania podatkowe PIT, mogą wskazać naszą organizacje jako beneficjenta 1%. Ze strony podatników to tylko gest wpisania 10 cyfr w zeznanie PIT.  Przypominamy nasz numer KRS – 0000132851. Szczegóły w zakładce PODARUJ 1%..

Dzięki  funduszom z 1% pozyskujemy fundusze na wkłady własne do realizowanych projektów – większość grantodawców wymaga wkładu własnego na poziome 10, 20%. Posiadając je możemy pisać projekty, oferty do różnych programów. Co rocznie realizujemy, dzięki posiadaniu wkładu własnego zadania publiczne jednostek samorządu i administracji oraz firm realizujących politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu. W przypadku wskazania jako celu szczegółowego konkretnego podopiecznego, poprzez wpisanie  imienia i nazwiska, dodatkowo możemy realizować indywidualne potrzeby naszych podopiecznych takie jak zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, turnusów rehabilitacyjnych.

1% - KRS 0000132851