Zumba


Realizacja zadania publicznego Powiatu Poznańskiego

Priorytet:  PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA

Tytuł zadania: Z zumbą, z sercem, dla serca i zdrowia charytatywne maratony fitness – Aktywnie w Powiecie Poznańskim!

Termin: 1 marca  –  30 października 2014r.

Projekt zakłada przeprowadzenie 3  maratonów fitness zumba w wymiarze 3h dla trzech grup w Koziegłowach, Swarzędzu i Pobiedziskach.

W projekcie zakładamy duży nacisk na wydarzenia promocyjne – propagujące zdrowy styl życia, poprzez udział w maratonach Zumby. W ten sposób zwrócimy uwagę, że aktywność może być realizowana w formie aktywnego udziału w atrakcyjnej formie fitness, jaką jest Zumba.

Zwrócimy uwagę na walory fitness w formie Zumby , gdzie radosna atmosfera sprzyja zaangażowaniu i gdzie każdy w sowim tempie może rozwijać sprawność fizyczną i w ten sposób zadbać o własne zdrowie.

Do współuczestnictwa zaprosimy podopiecznych trzech Stowarzyszeń, zajmujących się niepełnosprawnością w powiecie poznańskim: Stowarzyszenie „Pomóż dziecku Niewidomemu” z Owińsk, Stowarzyszenia na rzecz Dzieci specjalnej troski im. Leszka Grajka ze Swarzędza i naszego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci ii Młodzieży Niepełnosprawnej w Pobiedziskach.

W ramach promocji stworzymy wydarzenie projektu na facebooku oraz będziemy dokumentować fotograficznie maratony.

Dokumentacja fotograficzna:

 

Projekt ZUMBA

Koziegłowy 26 kwietnia 2014

 

Projekt ZUMBA - Pobiedziska

Pobiedziska 21 czerwca 2014

 

Projekt ZUMBA - Swarzędz

Swarzędz 6 września 2014

 

Z zumbą, z sercem, dla serca i zdrowia charytatywne maratony fitness – Aktywnie w Powiecie Poznańskim!

ZUMBA Aktywnie w Powiecie Poznańskim

ZUMBA Charytatywny Maraton

 

Z Zumbą, z sercem - charytatywny maraton